Már csak
ennyi van hátra!

nap

óra

perc

Szolgáltatói Nyilatkozat

SZOLGÁLTATÓI NYILATKOZAT

STANDHELY / EGYÉNI KEZELŐHELY / WORKSHOP SÁTORHELY BÉRLÉSÉRE

 

Fesztiválszervező:

 • Cégnév:                  InSpiral Event Kft.
 • Székhely:                1031 Budapest, Nánási út 39.
 • Cégjegyzékszám:     01-09-382598
 • Adószám:                29185230-2-41
 • Képviseli:                Háger-Veress Ákos ügyvezető
 • e-mail cím:              inspiralevent@gmail.com1. Felek rögzítik, hogy Fesztiválszervező az „Everness Fesztivál 2021” rendezvényét 2021. augusztus 25-30. napja között rendezi meg az alábbi címen: Siófok-Sóstó, Puszta-torony tér 1, 8600 (SioCamping), míg az "Everness NOMÁD 2021" rendezvényét 2021. június 17-21. napja között az alábbi címen: Siófok-Töreki - SamsaraLand

 

2. Fesztiválszervező vállalja, hogy a fenti időszakban biztosítja Bérlő számára nevezett rendezvényen történő működéséhez szükséges területet és egyéb feltételeket, amennyiben: 

 1. Bérlő jelen nyilatkozat alapján a Fesztiválszervező webshopján keresztül, az előzetesen a Szolgáltatói jelentkezési lapon megjelölt és egyéb úton egyeztetett igényeknek megfelelően leadta bérleti megrendelését a kitelepülés helyére, egyéb eszköz-igényeinek pontos megjelölésével,

 2. ezen megrendelés ellenértékét a Szolgáltató részvételi feltételekben megadott - sávos -  határidőn belül kiegyenlítette,

 3. továbbá maradéktalanul betartotta a jelen nyilatkozatában foglaltakat.

A Szolgáltató részvételi feltételekben megadott határidők elmulasztása esetén jelen nyilatkozat, valamint az esetlegesen időben leadott de határidőben meg nem fizetett megrendelés hatályát veszti, és automatikusan törlésre kerül. Ezt követően új nyilatkozat aláírása, valamint új webshop-megrendelés leadása szükséges, melyre azonban Fesztiválszervező az előző megállapodásokhoz képest a bérleti árak tekintetében árgaranciát nem vállal.

Jelen együttműködés keretében, a fent megjelölt feltételek teljesülés esetén Fesztiválszervező biztosítja: 

   1. a bérelt hely és a hozzá kapcsolódó terület használatát,
   2. a kapcsolódó közterületek világítását,
   3. 1 db 230V-os áramkiállást, a bérelt helyszíntől maximum. 10m-re (Nomád esetében 30m-re),
   4. díjmentes sátorozási lehetőséget a kijelölt sátorozási területen,
   5. 1 db parkolóhelyet a rendezvény területén kívüli kijelölt parkolóhelyen,
   6. valamint biztonsági és járőr szolgálatot a fesztivál területén.

 

3. Fesztiválszervező az alábbi feltételekkel biztosít belépőjegyet Bérlő és Bérlő tevékenységéhez kapcsolódó közreműködők számára: a kitelepülés méretének függvényében az alábbi darabszámú, a rendezvény teljes idejére érvényes kedvezményes szolgáltatói belépő vásárolható 24.000 Ft/db (NOMÁD esetében 15.000 Ft/db) áron: 

   1. 3x3 árusító standhely/egyéni kezelőhely: maximum 2 db kedvezményes szolgáltatói belépő,
   2. 6x3 árusító standhely/egyéni kezelőhely: maximum 4 db kedvezményes szolgáltatói belépő,
   3. 5x5 workshop sátorhely: maximum 6 db kedvezményes szolgáltatói belépő,
   4. 5x10 workshop sátorhely: maximum 12 db kedvezményes szolgáltatói belépő,
   5. A rendezvény teljes idejére érvényes kedvezményes szolgáltatói belépő névre szóló, jogosultja nem változtatható, harmadik fél számára nem értékesíthető, nem adható át.

 

4. Fesztiválszervező fenntartja a jogot a rendezvény területén belül a Bérlő által bérelt terület-nagyságnak megfelelő parcella kijelölésére, illetve annak rendezvény megkezdése előtt történő módosítására.

 

5. Bérlő köteles a kitelepülés helyén általa értékesíteni kívánt termékek, végezni kívánt mind kereskedelmi, mind térítésmentes tevékenységek listáját Fesztiválszervező részére előzetesen megadni, majd e szerint üzemelni.

 

6. Bérlő az általa bérelt helyen, valamint a rendezvény területén kizárólag az általa előzetesen Fesztiválszervező felé bejelentett, vele egyeztetett tevékenységet végezheti. Kereskedelmi tevékenység végzése, áruk értékesitése és szolgáltatások nyújtása tekintetében Fesztiválszervező fenntartja a jogot azok korlátozására, amennyiben azok előzetes megállapodásba, vagy jogszabályba ütköznek, illetve amennyiben a kitelepülés idején Bérlő tevékenysége ezek tekintetében bármely módon zavarja a rendezvény lebonyolítását.

 

7. Szigorúan tilos Bérlőnek a rendezvény területen: 

  1. jövedéki termékek (dohány, ital) értékesítését,
  2. készételek és kávé értékesítését,
  3. Fesztiválszervező külön engedélye nélkül kóstoltatás, étel-/ital osztást végezni.

Ezen tilalmak megszegése 200.000 Ft, azaz kétszázezer forint büntetést von maga után, amelyet Bérlő a rendezvény utolsó napjával köteles megfizetni.

 

8. Bérlő köteles az általa a rendezvényen történő kitelepülése során végezni kívánt tevékenységhez és termékek kereskedelméhez szükséges engedélyeket beszerezni, biztosítani. Fesztiválszervező fenntartja a jogot arra, hogy a fenti engedélyek meglétét a rendezvény megkezdése előtt ellenőrizze. Az engedélyek hiányából, a Hellopay rendszer helytelen használatából, annak elmulasztásából, illetve nyugta- és számlaadási kötelezettség elmulasztásából eredő következményekért kizárólag Bérlő felel.

 

9. Bérlő tudomásul veszi, hogy a rendezvényen készpénzmentes fizetési rendszer (HelloPay) használata kötelező, melyről a Felek között külön megállapodás rendelkezik, és amelyet jelen nyilatkozat aláírásától számított 60 napon belül Fesztiválszervező köteles Bérlő számára rendelkezésre bocsátania, Bérlő pedig köteles ezen rendszer igénybevételével történő pénzforgalmi működésére szerződni. Ennek értelmében a rendezvényen a termékek, szolgáltatások a HelloPay rendszeren kívül, készpénzért, történő értékesítése tilos.

 

10. Bérlő köteles a rendezvények nyitását megelőzően a rendezvényhez szükséges eszközeit és az árukészletét betelepíteni a rendezvény területére, helyszínét teljesen felépíteni, kialakítani, valamint a szállításhoz használt gépjárművel a területet elhagyni legkésőbb a kapunyitás előtt 2 órával.

 

11. Bérlő köteles kapunyitásra a bérelt helyszínét vendégek fogadására és kiszolgálására alkalmas készenléti állapotra előkészíteni.

 

12. A rendezvényen csak kültéri elektromos hosszabbító és elosztó használata engedélyezett, ezt Bérlő saját részre maga biztosítja. 

 

13. Bérlő legalább egy döntéshozásra jogosult személye köteles a helyszínre érkezéskor személyesen felvenni a kapcsolatot Fesztiválszervező kijelölt szervezőjével egyeztetés, regisztráció céljából. Bérlő köteles egy általa kijelölt személyt kapcsolattartóként megjelölni, aki a fesztivál teljes ideje alatt köteles telefonon elérhető lenni. Bérlő köteles működése során a Fesztiválszervező által kijelölt kivitelezési vezetővel és annak beosztottjaival szorosan együttműködve eljárni a rendezvény területére történő megérkezésétől annak végleges elhagyásáig.

 

14. Bérlő köteles a bérelt helyszínét a kapuzárásig üzemeltetni, majd azt követően a zárás napján 12.00 és 20.00 között kitelepíteni minden felszerelést a fesztivál területéről.

 

15. Bérlő tudomásul veszi, hogy gépjárművel a rendezvény területén a rendezvény időtartama alatt nem közlekedhet. Ezen idő alatt kizárólag Fesztiválszervező külön engedélyével használhatja gépjárművét a rendezvény arra kijelölt területén.

 

16. Bérlő tudomásul veszi, hogy tevékenysége folytatása reggel 7.00 és este 23.00 óra között lehetséges, 10.00-19.00 közt kötelező. A további időszakban Bérlő köteles tevékenységét beszüntetni, ezzel biztosítva a látogatók pihenését és nyugalmát. Hangositott, illetve hangosítással járó tevékenység végzése - esetleges külön megállapodásban foglaltaktól eltérően - szigorúan tilos.

 

17. Bérlő a területen és a bérelt eszközökben okozott károkért anyagi felelősséggel tartozik. A bérelt eszközök, valamint a terület visszaadásakor a Fesztiválszervező képviselőjével a károkról jegyzőkönyv készül. A helyre nem állított kárra vonatkozó anyagi kártérítésről a Fesztiválszervező 8 napon belül számlát küld, melyet Bérlő köteles megfizetni. Az alábbi esetekben – az okozott kárral arányos mértékben – Bérlő köteles kártérítést fizetni: 

 • a bérelt eszközben és területen okozott rongálás, kár,
 • a bérelt területen hagyott bármilyen hulladék,
 • a rendezvény szellemiségének megfelelően a szemét konténerbe való szelektív összegyűjtésének elmaradása.

 

18. A fesztivál szolgáltatói és vendéglátói kötelesek a szolgáltatásuk helyén keletkezett hulladékot (eszközök, csomagolóanyagok, palackok, konyhai hulladék, étel előkészítés során keletkező hulladék, ételmaradék, mosogatólé, fáradt olaj) szelektíven (lebomló, papír, műanyag, fém, kommunális) gyűjteni, valamint a szelektív hulladékot napi rendszerességgel elhelyezni a kijelölt szelektív hulladékgyűjtő pontokon.

Az Everness rendezvényein a vendéglátóipari egységek kizárólag lebomló evőeszközöket és környezetbarát tisztítószereket használhatnak, amelyek beszerezhetőek a fesztivál ökológiai partnerétől.

Minden szolgáltató és vendéglátóipari egység köteles a bérelt területét tisztán tartani, a bontás után tisztán átadni.

A szelektív hulladékgyűjtésre és környezetvédelemre vonatkozó előírások betartását a fesztivál Zöldkommandója szúrópróbaszerűen, naponta ellenőrzi

Takarítási és környezetterhelési díj:A rendezvény végén, bontás után rendezetlenül hagyott szolgáltatói helyekre 20 000 Ft takarítási díjat számítunk fel. A bérelt sátrakon maradt ragasztások takarítási díja 6 500 Ft.

Amennyiben a Zöldkommandó figyelmeztetése után a szolgáltató vagy vendéglátóipari egység működése továbbra sem felel meg a fesztivál szelektív hulladékgyűjtési és környezetvédelmi előírásainak, 50.000,-Ft környezetterhelési díj kerül kiszámlázásra.

 

19. Bérlő köteles Fesztiválszervező Általános Szerződési Feltételeit és a helyszín Házirendjét a rendezvény előtt megismerni (mely megtalálható Fesztiválszervező weboldalán és azt ott-tartózkodása alatt betartani, különös tekintettel az 1999. évi XLII. Tv. és a 2011. évi XLI. Tv–ben foglaltakra a nemdohányzók védelméről. A rendezvény területén a dohányzás csak szabadtéren, a kijelölt dohányzóhelyeken lehetséges. Bérlő vállalja, hogy amennyiben a fentiekben foglalt tilalmakat megszegi és ennek következtében a Fesztiválszervezőt bármilyen kár éri (ide értve az eszközökben keletkező kárt és anyagi károkat) úgy azt Bérlő teljes mértékben megtéríti. A rendezvény területének használatára, annak biztosítására és a parkolásra az Everness Fesztivál Házirendje irányadó.

 

20. Amennyiben Bérlő a szolgáltatás igénybevételét a rendezvényt megelőző 60 nap után részben vagy egészben lemondja, a korábban Bérlő részéről kifizetett díj összege az Fesztiválszervezőt illeti meg véglegesen. Ha a lemondás Fesztiválszervező részéről történik, akkor a Bérlő által befizetett díjat Fesztiválszervező visszafizeti Bérlőnek.

 

21. Lemondások, módosítások – mindkét fél részéről - kizárólag írásban fogadhatók el; telefonon történt módosítást - az aznapi dátummal - írásban is meg kell erősíteni.

 

22. Bérlő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén Fesztiválszervező jogosult késedelmi kamatként felszámítani a mindenkori MNB alapkamat kétszeresét.

 

23. Amennyiben Bérlő a jelen nyilatkozatban megjelölt időszak vége előtt befejezi vállalat tevékenységét, úgy Fesztiválszervező brandjének sérelme, illetőleg veszélyeztetése miatt 500.000,-Ft-ig terjedő kötbérre kötelezhető, melynek mértékét és esedékességét Fesztiválszervező határozza meg, írásos felszólítás formájában.

 

24. Amennyiben Bérlő nem jelen nyilatkozata szerint szolgáltat, illetőleg a tevékenysége a rendezvény lebonyolítását zavarja, veszélyezteti, és Fesztiválszervező kijelölt alkalmazottainak felszólítása ellenére nem tér vissza a jogszerű és megegyezésük szerinti szolgáltatáshoz, úgy a bérlet célját szolgáló szolgáltatást Fesztiválszervező jogosult további jogkövetkezmények nélkül betiltani. Ez esetben Fesztiválszervező brandjének sérelme, illetőleg veszélyeztetése miatt Bérlő további 500.000,-Ft-ig terjedő kötbérre kötelezhető, melynek mértékét és esedékességét Fesztiválszervező határozza meg, írásos felszólítás formájában. Fesztiválszervező mérlegelése szerint kötbér helyett, vagy a mellett 24 órán belüli nyilvános, online jóvátételi nyilatkozat megtételére kötelezhető.

 

25. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar jog egyéb rendelkezései az irányadók. A felek kötelezettséget vállalnak továbbá, hogy a jelen megállapodásból eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban békés módon, tárgyalások útján próbálják meg rendezni.

 

27. Jelen szerződést Felek a helyszín megismerése, annak felszereltsége és adottságainak ismeretében írják alá.

 

28. Jelen szerződést Felek határozott időre kötik. Jelen szerződés annak mindkét fél részéről történő aláírása napján lép hatályba, és a szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig tart.

 

29. Jelen szerződést Felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés két, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, melyből az aláírás után egy példány a Fesztiválszervezőt, egy példány pedig Bérlőt illeti.

 

30. A HelloPay rendszer használata (kizárólag az "Everness Fesztivál 2021"-en)

 

Szerződő felek rögzítik, hogy Fesztiválszervező a fesztiválon általános alternatív fizetési rendszert működtet, melynek szabályait Bérlő magára kötelezőnek ismer el. A fizetőrendszer üzemeltetője a HelloPay Informatikai és Szolgáltató Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Gábor Áron utca 28.; cégjegyzékszám: 01-10-048364; adószám: 25155781-2-41; képviseli: Büttl Krisztián vezérigazgató).

 

A rendezvényen a fizetés elektronikus utalványnak minősülő HelloPay RFID kártyával illetve bankkártyával történik. A Bérlő készpénz, illetve egyéb készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására nem jogosult, ugyanakkor a HelloPay RFID kártyák és bankkártyák elfogadására köteles.

 

A HelloPay RFID kártya használata nem váltja ki a pénztárgép rendeltetésszerű használatát. Bérlő vállalja, hogy a HelloPay fizetőrendszer használatára vonatkozó megállapodásnak és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti nyugtaadási kötelezettségének eleget tesz. Amennyiben azt elmulasztja, úgy minden felelősség és következmény Bérlőt terheli.

 

A  HelloPay RFID kártyára és a terminálokra vonatkozó szabályokat az alábbi pontok tartalmazzák.

 

Szolgáltató és Bérlő a terminálok és kártyaolvasók hibátlan és hiánytalan átadásáról külön átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel.

 

A HelloPay Zrt. a rendszer használatához szükséges technikai leírást legkésőbb a rendezvény megkezdését megelőző kettő nappal a Bérlő rendelkezésére bocsátja. Az RFID kártyákkal történő fizetéshez a Bérlő számára a kártyás fizetési rendszer kiépítéséért és üzemeltetéséért felelős HelloPay Zrt. az előre igényelt darabszámú kártyaolvasó POS terminált biztosít. Fesztiválszervező lehetővé teszi a POS terminálokhoz kapcsolódó infrastruktúra (áramkiállás legfeljebb 10 méterre) kiépítését. Bérlő köteles a standján az áramforrást, valamint a terminál jól látható helyen történő rögzítését, kihelyezését biztosítani.  A HelloPay Zrt. a terminál átadásakor, átadás/átvételi, terminál telepítési adatlapot, valamint használati útmutatót ad át Bérlőnek. Az átadás/átvételi, telepítési adatlap és a használati útmutató jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik.

 

A POS terminál használatáról a HelloPay Zrt. a rendezvény megkezdését megelőzően (a terminál átvételekor) oktatást biztosít a Bérlő számára, és folyamatos támogatást biztosít a rendezvény ideje alatt. Az oktatáson való részvétel a Bérlő, illetve az általa kijelölt személyek, azaz a terminált kezelő személyzet valamennyi tagja részére kötelező. Az oktatásról jelenléti ív készül, melyet az oktatáson részt vevő személy aláír. A Bérlő vagy a terminált kezelő egyéb személy az oktatási anyag ismeretének hiányára, károkozás esetén nem hivatkozhat, a károkozásért teljes körű felelősséget vállal.

 

Fesztiválszervező és a HelloPay Zrt. a HelloPay RFID kártyával és bankkártyával történő fizetés lehetőségének biztosítását bármikor ellenőrizheti, különösen próbavásárlások révén. Amennyiben a Bérlő a HelloPay RFID kártyával és bankkártyával történő fizetés lehetőségét nem biztosítja, vagy készpénzt, illetve egyéb készpénz-helyettesítő fizetési eszközt fogad el, úgy a HelloPay Zrt-nek és Fesztiválszervezőnek az első alkalommal 100.000 Ft, a második alkalommal és minden ezt követő alkalommal 200.000 Ft kötbér megfizetésére köteles.

 

A Bérlő nem köteles kötbér megfizetésére, amennyiben a kártyás fizetési rendszer kritikus időn túl működésképtelenné válik. Erre az esetre a HelloPay Zrt. vészforgatókönyvet és kommunikációs szabályzatot készít, melyet legkésőbb a Rendezvény megkezdését megelőző kettő nappal a Bérlő rendelkezésére bocsát. A „kritikus időintervallum” meghatározását a vészforgatókönyv tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy 1 db terminál díjmentesen kerül átadásra Bérlő részére, minden további terminál bérleti díja 6.000 Ft + ÁFA, melyet Bérlő fizet meg a Fesztiválszervező által kiállított számla alapján.

Felek rögzítik, hogy a terminálok használatának kezelési költsége a Bérlő bruttó forgalmának 8%-a, amelyet Bérlő fizet meg, és amely Bérlő bruttó bevételének összegéből automatikusan kerül levonásra. A központi szerver begyűjti a Bérlő POS termináljainak fizetési tranzakcióit. Az elszámolás a kártyarendszer központi szerverén tárolt tranzakciós riportok alapján történik.

Felek rögzítik, hogy Fesztiválszervező a Fesztivál után a következő módon biztosít kifizetést a Bérlő részére:

  1. Átutalással, a Bérlő által a jelentkezéskor megadott bankszámlára legkésőbb 2020. július 1-én (szerdán), mely esetben a banki tranzakciós költséggel terhelt összeg kerül átutalásra.
  2. Készpénzben az Everness Fesztivál Irodájában 2020. július 31-3. között, előre egyeztetett időpontban.
  3. A helyszínen készpénzben, kizárólag a fesztivál zárása után, 2020. június 22-én 14.00 óra után, melynek feltétele az április 30-ig előzetesen befizetett 5 000 Ft + áfa összegű kezelési költség.

Az elszámolás a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti rendben, megfelelő bizonylatolás mellett történik. Az elszámolás alkalmával Fesztiválszervező és a HelloPay Zrt. jogosult érvényesíteni Bérlővel szembeni esetleges kötbérigényét.

 

Bérlő az elszámolás ezen rendjét kifejezetten elfogadja, és kijelenti, hogy az itt leírtak szerinti elszámolás esetén a Fesztiválszervező és a HelloPay Zrt-vel szemben igényt nem támaszt.

 

Bérlő vállalja, hogy a HelloPay fizetőrendszer használatára vonatkozó megállapodásnak és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti nyugtaadási kötelezettségének eleget tesz. Amennyiben azt elmulasztja, úgy minden felelősség és következmény Bérlőt terheli.

 

A HelloPay Zrt által biztosított eszközök a HelloPay Zrt kizárólagos tulajdonjogát képezik, azokon Bérlő tulajdonjogot, bérleti jogot stb. nem szerez.

 

Bérlő felelősséget vállal, hogy a kihelyezett technikai eszközöket hiánytalan darabszámban és sérülésmentes állapotban szolgáltatja vissza a HelloPay Zrt-nek a rendezvény végén.

 

A Bérlő kártérítés megfizetésre köteles, amennyiben a terminál sérülten, javíthatatlan állapotban kerül vissza a HelloPay Zrt-hez, illetve, ha a visszaszolgáltatott terminálok darabszámában a kereskedelmi egységnek felróható hiány állapítható meg. A kártérítés mértéke terminálonként maximum 200.000.- Ft a ténylegesen bekövetkezett kár mértékének megfelelően. Bérlő ezt kifejezetten tudomásul veszi, és kártérítés levonásához hozzájárul.

 

Budapest, 2021. május 1.