Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2023. november 1-től visszavonásig
 1. Általános rendelkezések

  Szolgáltatói adatok:
  Szolgáltató: InSpiral Event Kft.
  Székhelye: 1031 Budapest, Zrínyi út.32.
  Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
  Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-382598
  Adószáma: 29185230-2-41
  E-mail címe: info@everness.hu

  Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozza meg az InSpiral Event Kft.InSpiral Event Kft. (székhelye: 1031 Budapest, Zrínyi u. 32., cégjegyzékszáma: 01-10-049066), (továbbiakban: Everness) által szervezett és megrendezésre kerülő, tudatossággal, önismerettel, önfejlesztéssel kapcsolatos tanfolyamokon, előadásokon, workshopokon, fesztiválokon (továbbiakban: Rendezvény) a webáruház felhasználói / belépővásárlók (továbbiakban: Vásárlók) és látogatók (továbbiakban: Látogatók) Rendezvényen való részvételének általános feltételeit, valamint az Everness és a Látogatók (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között keletkező jogviszonyokból eredő jogokat és kötelezettségeket.

  Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadóak a Rendezvényen való részvételre, az Everness és a Látogatók közötti jogviszonyra. Az Everness jelen ÁSZF-t közzéteszi honlapján (everness.hu/aszf) valamint az adott szerződéses jogviszonyt keletkeztető online jegyvásárláskor, illetve elérhetővé teszi a székhelyén és a Rendezvény belépési pontjain, nyomtatott, helyben olvasható formában.

  Fogalom meghatározások

  Rendezvény: Everness által szervezett bármilyen témájú, de általában önismerettel, tudatossággal és önfejlesztéssel kapcsolatos tanfolyam, előadás, workshop, fesztivál;

  Fesztivál: Everness Fesztivál – A Tudatosság Ünnepe elnevezésű több napos, adott időben és helyen évente megrendezésre kerülő előadó-művészeti – zenei, szórakoztató, kulturális, mozgás – programok és más szolgáltatások összessége;

  Vásárló: az a természetes vagy jogi személy, aki adott Rendezvényre akár online felhasználóként, akár személyesen a helyszínen vagy értékesítési pontokon belépőt vásárol;

  Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz;

  Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet Everness vagy szerződéses partnerei a Rendezvényen akár ingyen, akár ellenérték fejében a Látogatók számára hozzáférhetővé tesznek.

  Webáruház: Online jegyértékesítő rendszert üzemeltet különböző, ugyanakkor kizárólag saját Rendezvényeire szóló belépőjegyek megvásárlásának elősegítésére.

  Belépő: Everness által szervezett Rendezvényeken részvételre jogosító (akár ingyenes, akár költségtérítéses), a belépővásárlás során adott igazolás, mely lehet bérlet/diákbérlet, e-ticket, napijegy, belépőjegy, tiszteletjegy, stb. (egyedi azonosításra alkalmas, sorszámozott voucher);

  Házirend: az egyes Rendezvényekre vonatkozó speciális, az adott Rendezvény körülményeire tekintettel megállapított kötelező rendelkezéseket tartalmazó dokumentum, amely a Rendezvénynek helyet adó terület/terem/cég saját szabályait tartalmazza és elérhető Everness, vagy a Rendezvénynek helyet adó cég honlapján, valamint igény esetén betekintésre a Rendezvények helyszínén.

  2. Az ÁSZF hatálya

  2.1. Jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

  2.2. Látogató tudomásul veszi, hogy Everness a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, az érintettek tájékoztatása mellett, nyilvános közlemény kíséretében módosítani. A módosítások az Everness honlapján történő közzététellel, azonnal hatályba lépnek. Amennyiben a módosítás a 4.2. pont szerinti jogviszonyt (azaz nem kizárólag az 5. pont szerinti belépővásárlási folyamatot) érinti, úgy ezen időponttól kezdődő tizennégy napig a Látogató jogosult a jelen jogviszonytól indokolás nélkül, írásban elállni, feltéve, hogy a Rendezvényen való látogatást még nem kezdte meg. Az elállás joga nem illeti meg a Látogatót, ha a módosítás kizárólag a Látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz.

  3. Szerződéses jogviszony

  3.1. A Belépő ellenértékének megfizetésével és a Belépő Everness általi átadásával a Felek szerződéses jogviszonyba lépnek egymással. Everness a Látogató részére lehetőséget biztosít adott Rendezvényen való részvételre.

  A belépőjegy polgári jogi szerződés Vásárló és az InSpiral Event Kft. között. A belépőjegy megvásárlását Rendezvényszervező jognyilatkozatként, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó szabályok elismeréseként tekinti.

  A belépőjegyek névre szólóak és főszabály szerint nem átruházhatók.

  Vis major esetén az voucherátruházás feltételei:

  3.2 Az Everness hivatalos másodlagos jegyértékesítő partnere a TicketSwap. Ez egy biztonságos és egyszerű alkalmazás. Az itt vásárolt Everenss belépők eredetiek, maxiumum 20%-kal magasabb a vásrolt árnál, egyéb költség nem merül fel. https://www.ticketswap.com/everness-fesztival?

  3.3 Ha az Everness voucherrel rendezlkező Vásárló a fenti alkalmazést nem kívánja használni, úgy az alábbi módon rendezheti a belépőeladást, -vételt:
  - Az új Vásárló az online felületen keresztül megfizeti az 5.000 Ft-os névátírási adminisztrációs díjat. https://www.everness.hu/fesztival/jegyek-a-fesztivalra
  - Az átruházás tényét jelzi az info@everness.hu címen.
  - Megadja a megvásárolt voucher előző tulajdonosának nevét és a voucher rendelésszámát, valamint azt a nevet és emailcímet, amire az átírást kéri.
  - Az ügyfélszolgálat ellenőrzi a díj megfizetését, átírja a nevet és az adminisztrációs díj fizetésekor megadott emailcímre küldi az ÚJ VONALKÓDDAL ellátott vouchert. 

  A vouchert a Szervező beléptetőrendszere csak így fogadja el hitelesnek, ezért, ha a Vásárló nem a TicketSwapon vagy az Everness hivatalos oldalán jutott belépőhöz, a névátírási lépést feltétlenül tegye meg. A belépésnél a Szervező a voucherre írt nevet a Látogató fényképes igazolványával összeveti, és amennyiben a két név nem egyzik, úgy a belépést megtagadja.

  3.4 Névelírás esetén a Vásárló az elírás tényét mihamarabb jelezze info@everness.hu emailcímen és kérje annak javítását. A Vásárló megadja a számlázási nevet, az elírt nevet, valamint azt a nevet, amelyre a javítást kéri. Ennek adminisztrációs díja nincs. A névátírást a Rendezvényre belépéskor a Szervezőnek már nem áll módjában elvégeznie, ezért a Szervező felhívja a Vásárló figyelmét, hogy még a Rendezvény kezdete előtt ellenőrizze voucherét! A javítás kizárólag melléütés vagy autoccert okozta hiba esetén lehetséges, teljes vezeték- vagy keresztnév átírása átírásnak számít.  

  Abban az esetben, ha csak a belépéskor derül ki, hogy elírás, melléütés miatt nem egyezik a fényképs igazolványon és a voucheren szereplő név, de MINDEN más adat igen, a vouchert a Szervező karszalagra cseréli. Amennyiben a fényképes igazolványon és a voucheren lévő név eltér egymástól, úgy a belépést a Szervező megtagadja. 

  A jegy egyedi kóddal védett, eredetiségét a beléptetésnél ellenőrizzük. Ne engedd, hogy jegyedről másolat készüljön, mert a vonalkódolvasó rendszer nem lát különbséget másolt és eredeti vonalkód között, ezért mindig az ELSŐ lehúzott elektronikus jegyet fogadjuk el eredetinek. Minden további, azonos vonalkóddal rendelkező elektronikus jegy másolatnak, azaz érvénytelen jegynek minősül.

  Elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyet pótolni vagy cserélni nem áll módunkban.

  A belépőjegy online megvásárlásával kapcsolatban, annak elektronikus kiállításához szükséges, Rendezvényszervező birtokába került adatokat kizárólag ezen itt megjelölt célból kezeli, azokat harmadik félnek - kivéve törvényi / hatósági kötelezést - nem adhatja ki, illetve ezen adatokat kizárólag jelen rendezvény lebonyolításához és adminisztrációjához szükséges ideig tárolja.

  Amennyiben a Rendezvény elmarad, úgy a belépő visszaváltásának részleteiről tájékozódj a Rendezvény honlapján (everness.hu). A Rendezvény esetleges elmaradása esetén Rendezvényszervező felé a belépő árán kívül semmilyen egyéb követelést vagy kártérítési igényt nem térít meg.

  Eltekintve attól az esettől, hogy a Rendezvény elmarad, jegyet nem cserélünk és nem váltunk vissza.

  3.5 Szállás lemondási szabályzat:
  A foglalás időpontjától függetlenül,
  2024. 02. 29. 23:59-ig a lemondás díjtalan,
  2024. 03. 31. 23:59-ig lemondási díjként a szállás teljes összegének 40%-a,
  2024. 04. 30. 23:59-ig lemondási díjként a szállás teljes összegének 60%-a;
  2024. 05. 31. 23:59-ig lemondási díjként a szállás teljes összegének 90%-a;
  2024. 06. 01. 00:01 után lemondási díjként a szállás teljes összege megilleti a Rendezvényszervezőt.
  A Rendezvény esetleges elmaradása esetén e-mailben értesítünk és a befizetett összeget visszautaljuk.

  3.6 A Rendezvényeken elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét Everness mint szervező és rendező alakítja ki, de azok tartalmát, minőségét és mennyiségét (így például adott előadó fellépését) nem garantálja a Látogató számára, a műsorváltozás jogát fenntartja. Mindazonáltal Everness mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, vagy a korábban kommunikált és elmaradó programok hasonló színvonalú programmal való pótlására.

  A Rendezvényszervező fenntartja a jogot az esetleges időpont- és helyszín változtatásra, az ebből eredő vélelmezett károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

  4. Belépő, belépő vásárlás, beléptetés

  4.1. A belépőárak és a korosztályos besorolás az Everness honlapján olvashatók.

  4.2. Az elektronikus úton történő belépő vásárlás

  Everness saját weboldalán működő kényelmes és biztonságos online fizetést az OTP Mobilszolgáltató Kft. biztosítja (1093 Budapest, Közraktár 30-32.) a Simplepay Rendszeren keresztül. Az Otp Mobilszolgáltató Kft. általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://simple.hu/aff weboldalon, amiket Everness és Vásárló megismertek és elfogadtak.

  Vásárló tudomásul veszi, hogy az InSpiral Event Kft (1031 Budapest, Nánási út 39.) adatkezelő által a felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, számlázási és szállítási cím, email cím, telefonszám. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

  A K&H SZÉP Kártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott szolgáltatás megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet K&H SZÉP Kártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, kártyabirtokos jelszavát, továbbá a kártya lejárati dátumát és ellenőrző számát megadják.

  A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

  Vásárló bankkártya adatai Everness-hez nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor Vásárló átirányítjuk az OTP Simplepay Rendszer fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem Everness oldalán. Vásárló kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának Everness semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

  Amennyiben Látogató Everness oldalán keresztül vásárol, úgy a szükséges adatok megadása és a sikeres pénzügyi teljesítés után Everness e-mailben küldi ki a Vásárló belépőjét pdf formátumban a rendelés során megadott e-mail címre. Vásárló a vouchert akár kinyomtatva, akár az arra alkalmas elektronikus készülékén (telefon, i-pad, tablet, laptop) köteles Rendezvényre való belépéskor bemutatni, amely alapján a belépésre jogosító karszalagot a belépő kapunál megkapja.

  4.3. Személyesen történő belépő vásárlás
  Everness a személyes belépővásárlásra kizárólag a fesztivál időtortama alatt a helyszínen biztosít lehetőséget.

  4.4. Karszalag
  A belépés után a belépőhöz kötődő jogokat és kötelezettségeket a karszalag testesíti meg, melynek épségét, viselését Everness és közreműködő partnerei (biztonsági szakemberek) jogosultak a beléptető kapuknál és a Rendezvény egész területén ellenőrizni. A Rendezvény helyszínén jogosulatlanul tartózkodó személyek kötelesek a helyszínt azonnal elhagyni. A sérült karszalag érvénytelen, a megrongálódott, elveszett, vagy bármilyen módon manipulált karszalagot Everness nem cseréli.

 

 1. Magatartási szabályok

  5.1. Látogatók a Rendezvény területén kötelesek az általános magatartási normákat betartani és jelen ÁSZF valamint a mindenkori vendéglátóink Házirendjének megfelelően viselkedni és tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, cselekedettől, mely mások személyiségi jogait, egészségét, testi épségét, életét sértheti vagy veszélyeztetheti, illetőleg Rendezvény Látogatóinak az ott tartózkodás célját, szórakozását, feltöltődését akadályozza, zavarja. Tekintettel az Everness Rendezvények jellegére, Látogató a természeti értékek megóvására fokozottan ügyel a Rendezvény helyszínén és környezetében egyaránt.

  5.2. Everness előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle promóciós vagy reklámtevékenység, kereskedelmi, gazdasági tevékenység folytatása, illetve adománygyűjtés a Rendezvény helyszínén.

  5.3. A Rendezvény területén szeszes itallal 18 éven aluliakat és ittas személyeket kiszolgálni tilos. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben árusító személyek jogosultak felszólítani a Látogatót a kor igazolására alkalmas személyi okmányok bemutatására. Kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén tilos, azt a törvény bünteti.

  5.4. Előzetesen be nem jelentett módon, Everness írásbeli engedélye nélkül tilos a szervezett programokon kívüli és azokkal össze nem függő bármilyen gyűlés, demonstráció szervezése, tartása. Everness jogosult ilyen szerveződést haladéktalanul befejeztetni, a felszólítás után azon résztvevőket, akik ezen tevékenységüket Everness vagy közreműködő partnerei (biztonsági szakemberek) kérésére sem függesztik fel, a Rendezvényről kivezettetni.

  5.5. A Rendezvény területén Everness szakképesítéssel és engedéllyel rendelkező Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését és betartatását. Látogató vállalja, hogy ezen szakemberekkel messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat haladéktalanul követi.

 

 1. Hang- és képfelvétel

  6.1. Látogató tudomásul veszi, hogy Everness a rendezvényről kép- és hangfelvételt készíthet, valamint az általa megbízott szerződéses partnerek, közreműködő partnerei, más Látogatók és harmadik személyek is. Ennek megfelelően Látogató kifejezett beleegyezését adja arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Kivételt képez ez alól, ha az illető közszereplő, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.

  6.2. Fenti megjelenéseken annak készítője a Látogató tekintetében korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés hasznosítására, felhasználásra (Rendezvény népszerűsítése, többszörösítés, közzététel, átdolgozás, nyilvánosságra hozatal, nyilvánossághoz közvetítés – online és offline módokon, egyidejű és későbbi felhasználás során, stb.), anélkül, hogy Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Látogató nem jogosult bármiféle igényt vagy követelést támasztani Everness-szel szemben a fentiek kapcsán.

  6.3. Látogató jogosult a Rendezvényen kép- és hangfelvételt készíteni, azzal a kitétellel, hogy a Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, ellenérték fejében nem (illetve kereskedelmi célból, ellenérték nélkül sem) hasznosíthatja. A felvételeken szereplő Látogatókat a kifejezett beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. Everness kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha Látogatók ezen 6. pont rendelkezéseit nem tartják be.

 1. Elsősegély, orvosi ügyelet

  A Rendezvény helyszínén az arra kijelölt helyen 24 órás orvosi ügyelet biztosított. Ezen szolgáltatás igénybevételére az érvényes társadalombiztosítás, egészség- vagy utasbiztosítás keretében jogosult a Látogató. Amennyiben fentiek egyikével sem rendelkezik, úgy a szolgáltatás igénybevételére ellenérték fejében jogosult.

 

 1. Házirend

  Rendezvény helyszínének Házirendjét Everness elérhetővé teszi a honlapján, illetve a Rendezvény beléptető kapuinál igény esetén betekintésre lehetőséget biztosít. Látogató köteles jelen ÁSZF-ben foglaltakon túl a Házirendben foglalt szabályok, rendelkezések maradéktalan betartására is.

 

 1. Felelősség

  9.1. Everness fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényen nyújtott koncerteket, programokat, szolgáltatásokat szükség esetén módosítsa, alakítsa. Látogató nem jogosult kifogással élni a program módosulása esetén.

  9.2. Látogató tudomással bír arról, hogy a Rendezvényen nem minden szolgáltatást Everness nyújt, egyes szolgáltatások igénybevétele során a jogviszony közvetlenül Látogató és Közreműködő között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek őket illetik, illetve terhelik. Everness nem vállal felelősséget a szerződéses partnerei által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban.

  9.3. Everness nem vállal felelősséget a Rendezvény területén őrizetlenül hagyott tárgyakért, beleértve a sátorban, autóban, szálláson hagyott tárgyakat is.

  9.4. Látogató kijelenti, hogy az általa a belépővásárlás során megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatok pontatlan megadásából eredő kárért Everness nem vállal felelősséget.

  9.5. Látogató tudomásul veszi, hogy valamely fizetési mód során felmerülő visszaélésért vagy kárért Everness nem vonható felelősségre (pl. illetéktelen bankkártya használat, jogosulatlan utalás, stb.).

  9.6. Látogató teljes mértékben felelős (polgárjogi és büntetőjogi értelemben is) az általa (gyermeke vagy házi kedvence) által okozott károkért, mind Everness, mind Helyszín, mind szerződéses partnerei, mind közreműködők, mind a további látogatók és harmadik személyek tekintetében. A rendezvény ideje alatt a felróhatóan okozott károkért való felelősséget Látogató a rendezvényre történő belépéssel korlátozás nélkül elfogadja.

  9.7. Az Everness Fesztivál Rendezője kizárólag a Rendezvény idején hatályos jogaszbályok, valamint a rendezvény-szolgáltatással kapcsolatos ÁSZF-ben meghatározottak szerinti keretek között vonható felelősségre. Rendező ezen felelősségi körén túlmenően bármely harmadik személy (Látogató, partneri / nem saját személyzet, stb.) által okozott bármely káresemény kapcsán, felróhatóságtól függetlenül a kárfelelősséget közvetlenül a kárt okozóra háritja, mely személyes felelősséget minden, a Rendezvény idején és annak területén tartózkodó személy a belépéssel elismer és magára nézve kötelezőnek fogad el.

 1. Szerzői jogok és védjegyek

  10.1. Everness weboldalán, Facebook oldalán, a Rendezvényeken, minden online és offline médiában, valamint plakátokon, szórólapokon, stb. megjelenő logók, védjegyek, információk és anyagok Everness és szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik és ezen megjelöléseket Látogatók vagy harmadik személyek nem használhatják, nem másolhatják, nem jeleníthetik meg Everness vagy szerződéses partnerei előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

  10.2. Everness jogosult Látogató Rendezvénnyel kapcsolatos észrevételeit, javaslatait, ötleteit korlátlanul és ellenszolgáltatás nélkül felhasználni.

 

 1. Vis maior

  Minden olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály esetén (háború, lázadás, sztrájk, természeti katasztrófa, súlyos vihar, járvány, tűz, stb.), melynek következtében valamely fél szerződéses kötelezettségének nem tud eleget tenni és ez részére fel nem róható, akkor ezen fél nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, mely ezen esemény következtében állt elő.

  Amennyiben a különböző forrásból származó információk egymásnak ellentmondóak, az irányadó szabályozás meghatározásában a következő sorrendben kell eljárni:

  Elsődlegesen: A Rendezvényszervező által meghirdetett közlemény(ek),

  Másodlagosan: A Rendezvény hivatalos házirendje

  Harmadlagosan: A belépőjegyeken megtalálható információk

  Negyedlegesen: ÁSZF

 

 1. Záró rendelkezések

  12.1. Az InSpiral Event Kft Magyarországon bejegyzett, magyar székhellyel rendelkező gazdasági társaság, mely jogügyleteire a magyar jog szabályai irányadóak.

  A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet, a 2012. évi LV. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény, A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény, A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. Rendelet, A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, A gazdasági reklám tevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint a magyar jog Rendezvénykor hatályos rendelkezései irányadók.

  12.2. Everness jogosult bármely tevékenységéhez alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni.

  12.3. Jelen ÁSZF-fel és a Rendezvénnyel kapcsolatos, valamint Everness által nyújtott szolgáltatásokra Everness és Látogató kikötik a Budapesti XI. kerületi bíróság kizárólagos illetékességét.

  12.4. Everness munkatársai a Rendezvénnyel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, ötleteket, esetleges panaszokat a Rendezvény helyszínén működtetett Fesztiválközpontban, vagy az info@everness.hu e-mail címen fogadják.

Budapest, 2023. november 1.