Miért zöld az Everness?

Értékrendünk a környezettudatosság - Mrekvicska Zoltán szervező

2018-01-18

Fesztiválunk fő üzenete a tudatosság az emberi élet minden területén. A tudatos életvitel mellett, mint a tudatos gondolat, mozgás, a tanulás, az öngyógyítás, és a gyereknevelés, vagy az étkezés mellett, tudatában kell lennünk saját életterünknek is. A környezet-tudat az az átfogó minőség, amely mentén megérthetjük a körülöttünk zajló világ és a minket befogadó természet mintáit, folyamatait és kapcsolatait.

 everness_kornyezet

 KÖRNYEZET TUDAT:

„Ami kint az bent, ahogy fent úgy lent.”
Civilizációnkat akár történelmi távlatból, akár területi tagozódás nézőpontjából szemlélve azt láthatjuk, hogy az ember és a természet kapcsolata erősen meghatározó szerepet tölt be az egyének egészséges lelki és szellemi állapotában. Azokban a korokban, vagy közösségekben, ahol ez a kapcsolat szoros, megfigyelhetjük, hogy nagyobb a hétköznapi elégedettség-érzet, magasabb életminőséget élnek meg, és az egyének közelebb állnak egymáshoz és egészséges közösségeket alkotnak akár törzsi vagy családi szinten is.

 

EMBER ÉS TERMÉSZET:

Az ember, mint a természet része kölcsönhatásban él a természettel. Gondoljunk csak az erdőkre és benne kirándulva, bóklászva eltöltött időnkre, amely pontosan olyan mértékben töltötte fel lelkünket, mint amilyen csodákat láthattunk, megérinthettünk ott. De nem kell ahhoz erdőbe kirándulni, elég kimenni a szabadba; ha a nagy rohanás közben összeszednénk a gondolatainkat, elég a parkokban tett séta ahhoz, hogy lenyugodjunk, és újult erővel vethessük bele magunkat a hétköznapok kihívásaiba.
Ezért nagyon fontos felismernünk azt, hogy nem csak a természet részei, de a természet is mi magunk vagyunk. Ahogy a körülöttünk élő „nem emberi” lények érzik magukat, úgy érezzük magunkat mi is abban a környezetben. Létünk minőségét határozza meg, hogy hogyan viszonyulunk a körülöttünk élő fákhoz, bokrokhoz, virágokhoz, állatokhoz, gombákhoz, mikrobákhoz és baktériumokhoz. 

Everness_termeszet

TÁRSADALMI FELELŐSSÉG:

Egy ünnep nagy energiák mozgatása árán, nagy energiákat hoz létre a térben és az egyénben is. Az ilyen közös események lehetőséget adnak arra, hogy a találkozásaink során mélyítsük kapcsolatunkat egymással, és megéljük a „közös”-t, mint törzs, mint család. Ennek az újra-kapcsolódásnak és az újonnan szerzett kapcsolatoknak a hatása messze túlnyúlik magán az eseményen, ezáltal hatással van az egész világ mozgására.

 

SZERVEZÉSI FELELŐSSÉG:

Hogy ez a megélés mennyire tud mély és valós lenni, azt nagyban befolyásolja a megálmodók, és létrehívók belső motivációja.
Mint az esemény legmagasabb szervezeti egysége, a fesztivál szervezőségének lehetősége van olyan keretrendszer kialakítására, amely túlmutat a jelenkor problémáin, és teret adhat új ötletek kipróbálására, gyakorlati tapasztalások begyűjtésére, ezzel példát mutatva a társadalom számára.

everness_felelosseg

EGYÉNI FELELŐSSÉG: 

Az egyéni felelősségünk mind a szervezésben, mint résztvevőként, mind a hétköznapi életben is az, hogy életvitelünk során a környezetünket ne romboljuk, sőt, ha képességeink lehetővé
teszik, akkor emeljük azt. Környezetünk minőségére életünk minden percében hatással vagyunk, ezért annyira fontos az egészséges környezet-
tudat kialakítása. Univerzumunk lineáris idővonalán a lépések kicsik, tehát nekünk sem kell nagyot ugrani, csak szépen fokozatosan, de tudatosan haladni a jógyakorlat vezérvonalán.

 

A FESZTIVÁL, MINT CSATORNA:

A fesztivál egy ünnep, amelyre kritikus tömeget
alkotva összegyűlik a nagy család, aminek előnyeit használnunk kell, és nehézségeit lehetőséggé kell fordítanunk.
Az esemény szervezése során négyszer-ötször annyi emberrel kerülünk kapcsolatba, mint ahányan fizikai valójukban részt vesznek a fesztiválon. Őket megszólítva egy elképesztő kommunikációs csatornát kapunk, így a megfelelő üzenetet eljuttatva komoly hatást érhetünk el.
Mivel az elért személyek élethelyzete, és lehetőségeik változatosak, a számukra szembeötlő kérdések is különböznek. Képtelenség és lehetetlen mindenki számára megtalálni a tökéletes megoldást; azt mindenkinek saját magának kell megtalálnia, ezért az egyetlen valós haszon, amit a fesztivál tehet, az a tudat formálása, az egészséges környezet-tudat kialakulásának elősegítése.

 

Látogassatok el az Evernessre idén is, és legyetek nyitottak az újra, egy másik nézőpontra, hogy aztán a magatok módján találjátok meg a szerető kapcsolatot a Földdel, a természettel, Önmagatokkal!