Pünkösd legfőbb üzenete: tanulj meg szeretni istenigazából

Pozsgai Nikoletta pünkösdi üzenete

2018-05-18

A pünkösd beavatás a legmagasabb rendű és a legtisztább minőségű szeretetbe. Ezzel az ünnep emlékeztet bennünket az egységre, a Valódi szer-elemre, a szakrális szerelemre, férfi és nő szövetségére.

Pünkösd a kereszténység egyik mozgó ünnepe, a húsvétot követő ötvenedik napon kezdődik. Tudjuk, hogy a húsvéti ünnep a régi tavaszi napéjegyenlőség ünnepet váltotta fel, a tavaszi napéjegyenlőséghez képest hat hét múlva, május elejére esett a kelta Beltane termékenység ünnepe, amelynek emlékei máig élnek a pünkösdi szokásokban.

punkosdikiraly.jpg

A legjellegzetesebb kapcsolódó népszokás a pünkösdi király és pünkösdi királylány választás. A pünkösdi királyt a legények közül választották versenyjátékokkal, leginkább lóversennyel. A király egy évig maradt „hatalmon”, ő volt egy évig a többi legény vezetője, bírája, hivatalos volt minden lakodalomra és minden összejövetelre. Ismeretes az a szólás- mondás, hogy „rövid, mint a pünkösdi királyság”. Visszacseng ebben a mondatban a hajdani Istennővel nászban egyesülő Szent Király sorsa, akit a nász után feláldoztak, vére visszatért a földbe, hogy aztán onnan új életre ébredjen.

A pünkösdi pár választása, a lakodalmas menet és az azt követő táncmulatság „szelídített” formában hozza vissza az egykori májusi termékenység szertartást. Az Istennőt és az Istent képviselő pár kiválasztása megtörténik, csakúgy, mint régen, kettőjük násza, testi szeretkezésükben való eggyéválása lakodalmi menetté változik és a végén ott a tánc, az ünneplés, a kettőből lett EGY ünnepe.

A pünkösdi felkelő naphoz kapcsolódó másik hiedelem, hogy ilyenkor meg lehet pillantani a napban Máriát. Legjobb példa erre a Csíksomlyói pünkösdi búcsú, ahová nagy tömegben érkeznek az emberek és akik közül sokan átvirrasztják a péntek éjjelt és várják a hajnali felkelő nap sugarai között érkező Babba Máriát, a Napba Öltözött Asszonyt. A napban érkező Istennő utalhat az Istennő egykori napistennő minőségére, de utalhat a szent nászra is. Az Istennő és a Nap, azaz az Isten egyesülésére, nászára.

egyseg.jpg


Hieros Gamos – az Istennő és a Szent Király násza

A Szakrális Király szerepét a mai társadalmakban nehéz már érteni. Az egykori Szakrális Király, a törvény és a rend letéteményese, magában hordozója. Persze nem parlamenti üléseken megszavazott rendről és törvényekről van itt szó, hanem az univerzum törvényeiről, melyet a természetbe írva hagyta ránk az Istennő. A Király erénye tükröződik népe, országa sorsában. A királyi hatalmat az Istennő adja és ha úgy fordul a kerék vissza is veheti azt.

A Hieros Gamos, azaz a Szent Nász az az ősi rítus, amelyben a Királyt az Istennő felszenteli feladatára, küldetésére. A Nászban a Papnő átadja testét az Istennőnek és a Papnő testében az Istennővel egyesülve a Király Szakrális vezetővé, az Isteni erő képviselőjévé avatódik. A Király lesz az a serkentő erő, amely biztosítja a természet, a föld, az ország folyamatos megújulását a nép életerejét. A föld, a birodalom terméketlensége, a természeti erők pusztító erejének tombolás a Király alkalmatlanságát, erejének megfogyatkozását tükrözte vissza. Ilyenkor az Istennő visszavette a hatalmat, amit adott és a Király életének feláldozásával az erő visszatért a földbe, hogy táplálja azt.

Férfi és nő szakrális, eredendő minőségében való egyesülés – szent nász ez. Mely férfi és nő egymás-választása. Egymásnak tett esküvés, a mi tudatban megélt közös életre való elköteleződés. Szövetségkötés egymás emelésére, kísérésére az életúton. Szent Esküvés, melyet a lakodalom során együtt ünnepeltek és a nászéjszakán pecsételtek meg őseink.


A szerelem - valóság látás

Nem értek egyet azzal a közhiedelemmel, mely szerint a szerelem vak. Ennek ellenkezőjét tartom igaznak. A szerelemben lát igazán jól az ember. Amikor szerelmes vagy társadat a maga teljességében látod, valóban szépnek és teljesnek. A szerelem mámorának elmúltával a figyelem fókusza alacsonyabb rezgésminőségekre helyeződik és a negatív oldalak, a lélek árnyai előtérbe kerülnek. De ezért nem a szerelem a hibás. Sokkal inkább mi, akik nem tudjuk fenntartani a szerelem rezgésminőségét, sem annak szívünkkel-lelkünkkel megélt valóság-látását. A szerelem segít meglátni azt önmagunkban és társunkban, akivé válhatunk. Ilyen értelemben a szerelemes valóban többet láthat bennünk, mint amit jelenleg meg tudunk élni önmagunkból. Ez építő, felemelő ajándék. Fogadjuk el, éljünk vele és tartsuk
meg.

 

Pünkösd legfőbb üzenete: tanulj meg szeretni istenigazából

A szeretet, magasabb minőségében a SZER-ELEM és az egy tőről fakadás teljes-s- Éggel természetes életérzésünk, a Minden-Én- s-Ég szívünk számára egyértelmű energia minta. Belőle születünk és halálunk után oda térünk vissza. Maradjunk a kettő között az életünkben – és minden kétség közepette az EGYSÉGben. Ez a célja a szakrális szerelemnek. A szerelmet ajándékként, életenergiaként tekinteni és élni. A szerelem állapotának szívbéli fenntartása, minden szintű megélése megszentelté teszi a szerelem gyakorlóit, a szerelmeseket. Maguk nem válnak többé kiszolgáltatottá a hormonoknak, hanem képessé válnak fenntartani a testkémia szintjén is a szerelem magas rezgésű állapotát.Az Agapé minősége és eszenciája ez.
Szakrális szerelem, megszentelt szexualitás témáiról az Édenkertben a fesztivál idején az Agapé sátorban tartok előadást, szertartást.


Szerelmetes pünkösdi napokat! 
Engedd a szerelmet élni benned! 


Szeretettel- élet szerelemmel:
Pozsgai Nikoletta


És egy ajánlott videó a Szerelem beavatása témában.