Balkezes tantrikus szeretkezés

Tari Valéria

2023-04-06

A balkezes tantrikus szex vagy vörös tantra a szexuális jóga a hindu és a buddhista tantrában a szexualitás ritualizált vagy jógikus kontextusban történő gyakorlására szolgáló gyakorlatok széles körére utal.

A Panchamakara más néven 5M, egy balkezes tantrikus kifejezés, ami a balkezes tantrában használt öt transzgresszív anyagra - elemre - utal.

Madya - Alkohol - Bor, mint Isteni Nektár.
Mamsa - Hús - Beszéd irányítás.
Matsya - Hal - Ida és Pingala Nádi, amelyen keresztül a Kundalini emelkedik,
Mudrá- Száraz gabonaszemek - Mudrá jelentése: ami örömet okoz.
Maithuna - Szexuális közösülés- Egységtudat, egyesülés a kozmikus elmével.

Ezeket tabutörő elemeknek hívták, amik a társadalmi-vallási törvényeknek az áthágására szolgáltak. (Ettől kezdve érthető a társadalmi kiszorítottság, a társadalmi peremen történő működés, a titok, és a szekták létrejötte.) Ezeket csak és kizárólag a balkezes tantrát gyakorlók
alkalmazták, az eredeti tantra gyakorlók elutasítják.

 

Az, hogy miért éppen ez az öt elem került kiválasztásra, nagyban befolyásolta az akkori társdalom, a vallás, az emberek “osztályozása”, az egyes embertípusok hajlamai, és a durva anyagi síkra, és az állati hajlamokra ható működés.

 

Az anyagi sík működése három fő fizikai funkcióban nyilvánul meg: evés, ivás, - amelyek által a fizikai durvatest megmarad-, és a szexuális érintkezés, amely által a fizikai test reprodukálódik.

 

A Kaula öt esszenciája, (Panchatattva vagy Panchamakara) az szerelmi egyesülés öt aspektusa. A Mahanirvana-tantra ragaszkodik ahhoz, hogy ez az öt elem szükséges az Ő (Istennő) imádatához. Annyira fontosnak tartja, hogy kijelenti, hogy az 5M nélkül az Istennő soha nem elégedett, ugyanis ez az öt Kaula-tattva (5M) jelzi az Istennő jelenlétének teljességét. Ezeknek az elemeknek a használata és bevonása azonban csak a felszíne a rituáléknak, mert a lényegük ennél sokkal mélyebb.

 

Szimbolikusan ez az öt tattva képviseli az Istennő öt aspektusát, az Istennő öt testrészét.

 

Bor - Szerelmi érzés misztikus mámora, amely az isteni kegyelem hatására a szív felébredését szolgálja. A bor a Shaktinak, az Istenség női oldalának felel meg.
Hús - a másik oldalon lévő férfias oldalt, Shívát jelenti, azaz a tudatosságot, a belső csendet, és a szemlélődést szimbolizálja.
Hal - Másik jelképe a Halnak a Sárkány vagy a Kígyó. Ez a Sárkány felemelkedik, és ezáltal felemelő energiává válik. A felemelkedő energia (Hal) az Istennő szexuális izgalma.
Gabona - Maga az egyesülés boldogsága és öröme. (Mudra jelentése, ami örömet okoz.)
Ez a négy elem (Tattva) a négy iránynak, négy testrésznek felel meg, és az ötödik tattva (Szexuális közösülés) négy aspektusa, amely mindenek felett áll.

5. Szexuális közösülés - az egységhez való visszatérést jelenti, ami az Istenség állapota. Ez a férfi és a nő tökéletes szerelmi egyesülése.

 

A Bor és a Hús Shakti leszármazottjának, az isteni hatalmának felel meg, addig a Hal és a Gabona a Kundalini (életenergia) későbbi (felemelkedő ágban lévő) aspektusának felel meg. Mindez a Szexuális közösülés közben létrejött Egységben. Ennek értelmében a szexuális közösülés közben
valósul meg a legmagasabb, legfelsőbb boldogság. 

 

A Kaula tanítása szerint az 5M rituáléját csak akkor szabad végrehajtani, ha valakinek az Istennő és a Guru által megadott tekintélye van, és ha szeretete van a Shakti iránt. (Ezért is érdemes ébernek lenni a neo-tantrikus vonallal, ahol nincs beavatás és tanítványi lánc.) A Kaula iskola
hangsúlyozza, hogy a nőt az Istennő megtestesülésének kell tekinteni.


A szexuális aktus közben termelődő testnedveket, szexuális folyadékot a Kaula iskolában “erőanyagnak” tekintették, és rituálisan használták akár külsőleg, akár belsőleg. A tantrikus szexualitás szorosan összefügg a spermavisszatartás gyakorlatával, mivel a szexuális folyadékok energetikai anyagnak minősülnek, amelyet jó, ha képesek vagyunk tartalékolni. A spermavisszatartást az aszkéták is gyakorolták már (i.sz. 4 század), azonban ezek a gyakorlatok a késő buddhista tantráig ritkák voltak. Eddig a pontig egyszerre engedélyezték és hangsúlyozták a szexuális emissziót.
A tantrikus szeretkezés a legkorábbi formáiban a szexuális folyadékok generálására irányult, amelyek a “tantrikus istenségek preferált felajánlását” alkották.

/upload/files/2/evernessmagazin-2023-tantra-11-687.jpg

Emellett volt néhány szélsőséges ágazat is, mint például a buddhista Candamaharosana-tantra, amely a gyakorló szexuális partnerének testi salakanyagainak a fogyasztását javasolta. Mindezt azért, mert ezeket erőanyagoknak tartották, és azt tanították, hogy a hulladékot étrendként kell
fogyasztani, “amit az összes Buddha megeszik”.

 

Az első évezred elején a balkezes tantra bejegyezte a sperma visszatartásának gyakorlatait, mint például az asidharavrata vezeklési szertartása és a vadzsroli mudra utólagos jóga technikája. Valószínűleg az ősi, nem tantrikus cölibátus iskolákból fogadták őket örökbe, mint például a Mahábháratában. A buddhista tantrikus művek tovább terelték a hangsúlyt a szexuális kibocsátásról a megtartás és a szándékosan elnyújtott boldogság felé, így „belsővé téve” az istenségeknek szánt folyadékok tantrikus felajánlását.

 

Ezeket a tanításokat és rituálékat nem ismeri a mai modern kor embere, nincs fennmaradt írás és gyakorlat - a tantrával ellentétben nem beavatáson keresztül és szájhagyomány útján a tanítványi láncon keresztül adták át a tanítást -, ezért csak találgatások, áthallások, átvitt értelmezések, átfedések vannak az eredeti tanokból.

 

A ma elérhető szexuális gyakorlatokat ezért nem is illik tantra néven nevezni. Tantrikus elemeket és princípiumokat tartalmazó szexualitás azonban van és létezik, de jó, ha éberek vagyunk, és megfelelő háttértudással rendelkező releváns tanítótól tanulunk.

 

Ha érdekel a tantra vagy a Neo-tantra, akkor keresd Tari Valériát és a Kamadeva csapatát bizalommal!


Kamadeva Tantra Szentély
Kamadeva Fénytemplom
Vörös Szentély